Kinderen die opgroeien in een Bulgaars kindertehuis hebben vaak weinig profijt van het reguliere onderwijs. Meestal kunnen ze door traumatische ervaringen niet goed meekomen. Hierdoor hebben ze op jonge leeftijd zowel qua kennis als sociale vaardigheden al een flinke achterstand. De kinderen zijn makkelijk te beïnvloeden waardoor de kans dat ze in de prostitutie of criminaliteit terechtkomen, reëel aanwezig is.


Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat de kinderen zo jong mogelijk kennis opdoen en vaardigheden aanleren om op eigen benen te staan. De Stichting draagt hieraan bij door het aanbieden van diverse onderwijsprojecten zoals bijvoorbeeld beroepsopleidingen, computerlessen, rekenen en Engels.

De bedoeling is de kinderen zoveel mogelijk tools in handen te geven. Zo kunnen ze, zodra ze op 18-20 jarige leeftijd hun tehuis verlaten, zelf iets van hun leven maken.